1. Kan ik als particulier producten kopen bij Killgerm?

Neen, Killgerm is uitsluitend groothandel voor de professionele plaagdierbeheersingsmarkt. Wij leveren dus enkel aan bedrijven die gespecialiseerd zijn in plaagdierbeheersing en -bestrijding.

In Nederland dient een professionele plaagdierbeheerser over een geldig vakbekwaamheidsdiploma te beschikken. In België leveren wij uitsluitend aan professionals die werkzaam zijn in de plaagdierenbranche.

Indien u met een plaagdierprobleem zit en niet tot bovenvermelde doelgroepen behoort (particulier of professional buiten de plaagdierbestrijdingsbranche), verwijzen wij u graag door naar een plaagdierprofessional in uw buurt.

2. Het lukt me niet om een bestelling te plaatsen via de Online Catalogus. Hoe komt dat?

Om een bestelling te kunnen plaatsen via onze Online Catalogus dient u eerst een gebruikersprofiel (online account) aan te maken. Nadat u zich geregistreerd heeft, gaat onze administratie na of u effectief professioneel plaagdierbestrijder of bestaande klant bent. Indien dit niet het geval is (zie vraag 1), dan kunnen wij u geen toegang verschaffen tot ons online assortiment. Wij helpen u uiteraard graag verder door u naar een professionele plaagdierexpert of een webshop voor particulieren door te verwijzen.

Bent u wel professioneel plaagdierbestrijder of een bestaande klant en heeft u problemen met inloggen of met het plaatsen van een bestelling? Neem dan contact op met onze Marketing afdeling via het nummer +32 (0)14 44 22 74 of door een mailtje te sturen naar marketing-benelux@killgerm.com.

3. Ik wil zelf aan de slag als professioneel plaagdierbestrijder. Aan welke vereisten moet ik voldoen?

In Nederland is het wettelijk verplicht om over een vakbekwaamheidsdiploma “Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen” te beschikken indien u als professioneel plaagdierbestrijder aan de slag wenst te gaan. Hiervoor kunt u bij ons terecht, aangezien wij met Killgerm Training de mogelijkheid bieden om zowel de instapcursus tot Leerling Bestrijdingstechnicus als de volwaardige opleiding tot Bestrijdingstechnicus te volgen. Hiernaast is het ook mogelijk om diverse nascholingen bij ons te volgen om de kennis en het behaalde bewijs van vakbekwaamheid up-to-date te houden.

Voor meer informatie omtrent België kunt u steeds contact met ons opnemen. Er is momenteel geen Belgisch equivalent van het Nederlands vakbekwaamheidsdiploma, maar het is uiteraard zeer belangrijk om over de nodige (basis)kennis te beschikken voordat u als plaagdierprofessional aan de slag wenst te gaan.

5. Plaagdieren of ongedierte? Wat is het verschil?

In de volksmond wordt de term “ongedierte” zeer frequent gebruikt. In onze branche spreken we eerder over “plaagdieren”. Dit komt omdat de term “ongedierte” zeer ruim interpreteerbaar is.

Voorbeeld: wanneer een rat of muis door een liefhebber als huisdier gehouden wordt, kunnen we nauwelijks spreken over ongedierte. Pas wanneer deze knaagdiertjes op een of andere manier zouden ontsnappen en zich gaan voortplanten, is de kans erg groot dat zij voor overlast gaan zorgen. Denk maar aan het binnendringen van naburige huizen of (productie)bedrijven. Dit kan gepaard gaan met ernstige gezondheidsrisico’s!

Een dier wordt dus pas “ongedierte” wanneer het voor overlast (of een plaag) zorgt. Daarom is de term “ongedierte” minder geschikt en spreken wij in onze branche over “plaagdieren”.

4. Wat is een Veiligheidsinformatieblad?

Een Veiligheidsinformatieblad (VIB) of in het Engels “Material Safety Data Sheet (MSDS)” is een gestructureerd document met informatie over de risico’s van een gevaarlijke stof of preparaat en bevat aanbevelingen voor het veilige gebruik ervan op het werk.

In een Veiligheidsinformatieblad staat o.a.:

 • wat de eigenschappen en gevaren zijn van een chemische verbinding, gevaarlijke stof, gevaarlijke vloeistof of gevaarlijk gas, of afvalstof;
 • welke risico’s verbonden zijn aan het gebruik ervan, de verwijdering en het vervoer voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers en voor het milieu;
 • welke de nodige maatregelen zijn voor de bescherming van de gezondheid, de veiligheid en het milieu op het werk;
 • hoe te handelen in geval van een calamiteit met de betreffende chemische verbinding, gevaarlijke stof, gevaarlijke vloeistof of gevaarlijk gas, of afvalstof (o.a. maatregelen voor eerste hulp, brandbestrijding en beheersing van blootstelling).

Bent u op zoek naar een Veiligheidsinformatieblad? Neem een kijkje op onze downloadpagina www.killgerm.nl/veiligheidsinformatiebladen

Kunt u de informatie waarnaar u op zoek bent alsnog niet vinden? Neem contact op met ons kantoor en wij helpen u graag verder – tel. +32 (0)14 44 22 70 of marketing-benelux@killgerm.com.

6. Help! Ik heb last van wespen. Wat kan ik het beste doen?

Ga vooral niet zelf aan de slag! Het vinden en verwijderen van een wespennest vraagt de nodige expertise van een professionele plaagdierbeheerser die over de juiste toegelaten bestrijdingsmiddelen en geschikte beschermingskledij (wespenpak, handschoenen,…) beschikt.

Indien u niet zeker bent of het om wespen of bijen gaat, neemt u ook het beste contact op met een professional. Wanneer blijkt dat u met bijen te maken heeft, kan een lokale imker ingeschakeld worden om het nest te komen weghalen.

http://www.levedebijen.be

7. Wat moet ik doen wanneer mijn kind/familielid/collega/huisdier/... een vergiftiging heeft opgelopen met een biocide?

Lees op het etiket, in de bijsluiter of op de verpakking welke instructies u moet volgen als er eerste hulp moet worden toegediend.

Neem onmiddellijk contact op met  het Antigifcentrum (België: +32 (0)70 245 245 – Nederland: +31 (0)88 755 8000) of met uw huisarts/behandelende arts.

Bij levensbedreigende situaties, bel steeds het Europees noodnummer 112.

Enkele tips:

 • Wacht bij een ongeval niet op ziekteverschijnselen alvorens het Antigifcentrum te bellen.
 • Geen melk toedienen, melk is geen tegengif.
 • Niet laten braken! Meestal is braken niet aangewezen: vraag eerst het advies van het Antigifcentrum of dat van uw arts.
 • Spoel overvloedig met water na spatten van een schadelijke stof in de ogen of op de huid.
 • Als er irriterend of giftig gas is vrijgekomen, evacueer de aanwezigen en verlucht de ruimte goed.

Meer informatie kunt u terugvinden op de sites van de nationale Antigifcentra:
België: www.antigifcentrum.be
Nederland: www.vergiftigingen.info

8. Waarom zijn plaagdieren vies?

Plaagdieren zoals ratten, muizen, kakkerlakken, vliegen,… maar ook vogels kunnen bepaalde ziekten en virussen bij zich dragen en overbrengen op de mens. Denk zo maar aan Salmonella, E. coli, het Rotavirus, de ziekte van Weil, toxoplasmose, hersenvliesontsteking, het Hantavirus, etc… Verder kunnen ze ook zorgen voor allergieën, astma, jeuk, schurft en andere vervelende aandoeningen.

Het is soms ironisch dat mensen bij het zien van een kakkerlak onmiddellijk in actie zullen schieten, terwijl de aanwezigheid van vliegen wel getolereerd wordt. Toch zijn kamer- en vleesvliegen al even schadelijk als kakkerlakken als u bedenkt dat zij nog mobieler zijn en dus nog sneller ziekteverwekkende organismen (zoals bv. Salmonella) kunnen overbrengen op voedingswaren voor menselijke consumptie. Veel vliegensoorten leven en planten zich voort in de meest onhygiënische omstandigheden (mest en uitwerpselen, rottend vlees of plantaardig materiaal,…) en zijn dus een gevaar voor de voedselveiligheid en gezondheid.

Kakkerlakken zijn echte omnivoren en verorberen zowel voedingsmiddelen voor menselijke consumptie als uitwerpselen, bedorven producten en afval. Bovendien zullen ze niet twijfelen om elkaar op te eten indien de honger te groot is en het voedsel schaars! Dit maakt dat zij ziekten zoals Salmonella en gastro-enteritis kunnen overbrengen en verspreiden via hun speeksel en uitwerpselen.

Knaagdieren zoals bruine en zwarte ratten en huismuizen kunnen drager en verspreider zijn van verschillende ziekte-organismen en virussen zoals het Hantavirus, de ziekte van Weil, Salmonella, etc. De zwarte rat is bovendien de belangrijkste verspreider van de (varkens)pest. Vlooien die op de huid van de zwarte rat leven, brengen de pestbacterie “Yersinia pestis” over van de rat naar de mens. Naast het overbrengen van verschillende ziekten en virussen, kunnen knaagdieren ook voor aanzienlijke materiële schade zorgen. Knaagschade aan elektriciteitskabels kan bijvoorbeeld leiden tot brand! Verder dragen zij ook vlooien, mijten en teken bij zich, wat ook voor onaangename (allergische) reacties kan zorgen.

9. Hoe kan ik nagaan of een biocide (bv. rattengif of een insecticide) toegelaten is in mijn land?

Alle biociden moeten officieel worden toegelaten voordat ze op de markt kunnen worden aangeboden.

Op de Belgische markt zijn dit producten met een toelatingsnummer dat verschillende vormen kan aannemen: XXXXB, BE20XX-XXXX, NOTIFXXX of XX/IP. Het toelatingsnummer moet verplicht vermeld zijn op het etiket van het biocide en is uiteraard ook terug te vinden op de officiële toelatingsakte. De akten zijn openbaar te raadplegen via de officiële lijst van toegelaten biociden op www.biocide.be. In deze lijst kunt u opzoeken of een bepaald biocide toegelaten is in België en indien dat het geval is, kunt u de officiële toelatingsakte downloaden. 

Concreet betekent dit dat elk biocide dat in België verhandeld wordt, beschikt over een toelatings- of kennisgevingsakte en over een uniek en specifiek identificatienummer.

Hetzelfde geldt voor de Nederlandse markt: slechts wanneer het biocide wordt toegelaten door het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), krijgt het een uniek toelatingsnummer, dat uit ofwel 4 of 5 cijfers + N bestaat of in de vorm van een nieuw Europees toelatingsnummer NL-1234567-0000. Op de website van het Ctgb kunt u ook steeds een opzoeking doen naar toegelaten biociden.

NUTTIGE ADRESSEN EN LINKS

 • Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)
  Bennekomseweg 41
  6717 LL Ede (Nederland)
  Tel. +31 (0)317 471 810
  www.ctgb.nl